Top
O‘tish ballari - O‘zbek davlat konservatoriyasi
Yo‘nalish nomi Ta’lim tili O‘tish ballari
Davlat granti To‘lov shartnoma
1 Bastakorlik sana’ti o‘zb 109.7 102.2
2 Bastakorlik sana’ti rus 126.0 103.4
3 Sana’tshunoslik: musiqashunoslik rus 159.4 137.0
4 Sana’tshunoslik: musiqashunoslik o‘zb 139.0 125.3
5 Dirijorlik: xor dirijorligi rus 139.5 124.1
6 Dirijorlik: xor dirijorligi o‘zb 132.0 118.3
7 Dirijorlik: opera-simfoniya dirijorligi o‘zb 109.7
8 Dirijorlik: opera-simfoniya dirijorligi rus 118.0
9 Vokal sana’ti: akademik xonandalik rus 160.6 145.4
10 Vokal sana’ti: akademik xonandalik  o‘zb 145.7 126.9
11 Vokal san’ati: an’anaviy xonandalik o‘zb 149.5
12 Vokal sana’ti: estrada xonandaligi o‘zb 147.3 138.7
13 Vokal sana’ti: estrada xonandaligi rus 168.7 144.8
14 Cholg‘u ijrochiligi: fortepiano (organ) rus 138.9
15 Cholg‘u ijrochiligi: fortepiano (organ) o‘zb 143.6 111.9
16 Cholg‘u ijrochiligi: torli cholg‘ular rus 144.2
17 Cholg‘u ijrochiligi: torli cholg‘ular o‘zb 124.5
18 Cholg‘u ijrochiligi: yog‘och - damli cholg‘ular rus 144.8
19 Cholg‘u ijrochiligi: yog‘och - damli cholg‘ular o‘zb 119.3
20 Cholg‘u ijrochiligi: mis - damli va zarbli cholg‘ular rus 131.1
21 Cholg‘u ijrochiligi: mis - damli va zarbli cholg‘ular rus 116.2
22 Cholg‘u ijrochiligi: mizrobli xalq cholg‘ulari rus 121.2
23 Cholg‘u ijrochiligi: mizrobli xalq cholg‘ulari o‘zb 166.8 118.1
24 Cholg‘u ijrochiligi: kamonli o‘zbek xalq cholg‘ulari o‘zb 161.0 126.8
25 Cholg‘u ijrochiligi: damli va urma xalq cholg‘ulari rus 138.8
26 Cholg‘u ijrochiligi: damli va urma xalq cholg‘ulari o‘zb 133.7
27 Cholg‘u ijrochiligi: ana’naviy cholg‘ular o‘zb 136.7
28 Cholg‘u ijrochiligi: estrada cholg‘ulari o‘zb 117.2
29 Cholg‘u ijrochiligi: estrada cholg‘ulari rus 150.9
30 Texnogen sana’t: musiqiy ovoz rejissorligi o‘zb 138.8 114.3
31 Texnogen sana’t: musiqiy ovoz rejissorligi rus 104.1