• Blog
      

    Odam haqida kutilmagan ma’lumotlar

    • admin
    • 19:09, 18.05.2016
    • 0
    • Bu qiziq

    Odamdagi DNK 80 000 gendan tarkib topgan. O‘rtacha umr davomida odam boshidan o‘sib chiqadigan sochlarning uzunligi 725 kilometrga yetadi. Sarg‘ish-malla odamlarning soqoli qoracha odamlarnikidan ko‘ra tezroq o‘sadi.…

    Ba’tafsil