Dativ va Akkuzativ kelishigi predloglari

Dativ va Akkuzativ kelishigi predloglari (Die Präpositionen mit dem Dativ und Akkusativ)


Bu gruppadagi predloglar o‘rinni va paytni ifodalab kelib, wo?(qaerda?) wann? (qachon?) so‘roqlariga javob bo‘lsa, Dativ kelishigida qo‘llanadi.

Yo‘nalishni ifodalab  wohin? qayerga? so‘rog‘iga javob bo‘lsa, Akkusativda qo‘llanadi.Bu predloglar har doim otdan yoki olmoshdan oldin keladi.

                  Wo?                                       Wohin?

an – yonida,-da                                     an - yoniga, -ga

in  - ichida,-da                                       in - ichiga, -ga

hinter –orqasida                                    hinter - orqasiga

vor – oldida                                           vor - oldiga

vor – avval,burun+D      

über –ustida, tepasida,                          über - ustiga,tepasiga

                                                              über - haqida+Akk

unter – tagida, ostida,                            unter -  tagiga, ostiga

unter+D-orasida

neben – yonida                                      neben - yoniga

zwischen – orasida                                zwischen   orasiga

auf – ustida                                            auf - ustiga

auf predlogi turg’un birikmalarda-ga, -da

                          auf  Urlaub

                          auf  Ferien

                          auf  Dienstreise 

Misollar:

Der Schüler geht in die Schule.(Wohin geht der Schüler?-Akk.)

O‘quvchi maktabga boryapti.

Wir lernen in der Schule.(Wo lernen wir?-D.)

Biz maktabda o‘qiymiz.

Ich lege das Buch auf den Tisch.(Wohin lege ich das Buch?-Akk.)

Men kitobni stol ustiga qo‘yaman.

Das Buch liegt auf dem Tisch.(Wo liegt das Buch?-D.)

Kitob stol ustida yotibdi.

Der Vater hängt die Lampe über den Tisch.(Wohin hängt der Vater die Lampe?-Akk. )

Die Lampe hängt über dem Tisch.(Wo hängt die Lampe ?-D.)

Lampa stol ustida osilib turibdi.

Gibt es unter ihnen Sportler ?

Sizlarni orangizda sportchilar bormi?

Der Lektor spricht über dich.

Lektor sen haqingda gapirdi.